اتاق تمیز بیمارستان شهید بهشتی

یکی از شاخه های فعال این شرکت مشاوره، محاسبه و اجرای سازه های اتاق تمیز (اتاق پاک) در ابعاد و کلاسهای مختلف بصورت کانکس‌های ثابت و سیار می باشد. این کانکس‌ها مناسب کاربری‌های بهداشتی درمانی، مراکز اهداء خون، آزمایشگاهها، مراکز حساس عفونی و مراقبتهای ویژه بیمارستانها، فضاهای دانشگاهی، آزمایشگاهی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد. […]

ادامه مطلب