کانکس مخابراتی

یکی از افتخارات شرکت دلفین صنعت مشارکت در پروژه های مخابراتی کشور به منظور ساخت کانکس های مخابراتی می باشد.امروزه از کانکس های مخابراتی به عنوان ساختمان سایت های مخابراتی استفاده میشود. شرکت دلفین صنعت تاییدیه شرکت مخابرات ایران را دریافت نموده و کانکس های مخابراتی را بر اساس اخرین ورژن استاندارد شرکت مخابرات تولید […]

ادامه مطلب